Šī gada 27.maijā norisināsies Latvijas atklātais čempionāts bērniem un jauniešiem boulderingā 2023!

SACENSĪBU PROGRAMMA:
08:30 – 09:30 kvalifikācija grupai H (2013.g.- 2012.g.)
09:40 – 10:40 kvalifikācija grupai H (2013.g.- 2012.g.)
11:00 – 12:00 kvalifikācija grupai E (2011.g.- 2010.g.)
12:20 – 13:20 kvalifikācija grupai D (2009.g.- 2008.g.)
13:40 – 14:40 kvalifikācija grupai CB (2007.g.- 2004.g.)
16:00 – 16:30 Izolācijas zona grupām E, D, C, B
16:30 – 19:30 Fināla starts E,D,C, B grupām

REĢISTRĒŠANĀS SACENSĪBĀM:
Dalību piesaka elektroniski, aizpildot anketu:
https://forms.gle/qpFKQRwVubHQeBzz6
Dalībnieks ir piereģistrējies, kad ir samaksāta dalības maksa.

DALĪBAS MAKSA:
Reģistrējoties un veicot maksājumu līdz 2023. gada 22.maijam – 10 EUR;
Reģistrējoties un veicot maksājumu no 2023. gada 23. maija līdz 26. maijam – 15 EUR
Reģistrējoties un veicot maksājumu sacensību dienā – 20 EUR.

Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu:
SIA “R.A. SERVISS”, reģistrācijas Nr. LV40003763432
Konts: LV87RIKO0002013039733,
AS “Luminor Banka”,SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: Vārds, Uzvārds, Latvijas čempionāts bērniem un jauniešiem 2023.

Sacensību nolikums:
https://site-632011.mozfiles.com/…/LC_berni_27_05.pdf

ENG
The Latvian open championship for children and youth in bouldering 2023 will take place on May 27!

COMPETITION PROGRAM:
08:30 – 09:30 qualification for group H (2013-2012)
09:40 – 10:40 qualification for group H (2013-2012)
11:00 – 12:00 qualification for group E (2011-2010)
12:20 – 13:20 qualification for group D (2009-2008)
13:40 – 14:40 qualification for group CB (2007-2004)
16:00 – 16:30 Isolation zone for groups E, D, C, B
16:30 – 19:30 Start of the final for groups E, D, C, B

COMPETITION REGISTRATION:
Membership is applied for electronically by filling out the form:
https://forms.gle/qpFKQRwVubHQeBzz6
The participant is registered when the participation fee has been paid.

PARTICIPATION FEES:
When registering and making a payment until May 22 – 10 EUR;
When registering and making a payment from May 23 to May 26 – 15 EUR
When registering and making payment on the day of the competition – 20 EUR.

The participation fee can be paid by bank transfer:
SIA “R.A. SERVISS”, registration No. LV40003763432
Account: LV87RIKO0002013039733,
AS “Luminor Banka”, SWIFT: RIKOLV2X
Purpose of payment: Name, Surname, Latvian Championship for Children and Youth 2023.

See You soon!