English below ⬇️

Aicinām uz Virsotnes boulderinga festivāla sacensībām BOULDERFEST vol5!

Kopā būs 40 maršruti no 5b līdz 7b ar atvēlēto laiku to izkāpšanai 2 stundas.
Ja iepriekš neesi startējis kāpšanas sacensības, tad zini, šīs ir īstās, kur vari iemēģināt savus spēkus! Pēc atlases kārtas finālā iekļūst 6 stiprākās sievietes un 6 vīrieši.
Šīs būs interesantas un pārsteigumiem pilnas boulderinga festivāla sacensības! Tev tur ir jābūt!

SACENSĪBU PROGRAMMA:
1. plkst. 9:30-11:30 – 1.seta starta laiks
2. plkst. 11:40-13:40 – 2.seta starta laiks
3. plkst. 13:50-15:50 – 3.seta starta laiks
4. plkst. 16:30-18:00 – finālistu paziņošana, izolācija finālistiem
5. plkst. 18:30-20:00 – fināls
6. plkst. 23:00 – apbalvošana

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA:
Sacensībām jāreģistrējas veidlapā:
https://forms.gle/UTZxsL5UJNCKtJ8HA

❗️Sacensībās piedalās sportisti, kuri ir dzimuši 2007.gadā vai vecāki. Ar trenera atļauju ārpus konkurences drīkst piedalīties 2008.gadā un jaunāki sportisti.
Dalība sacensībās tiek apstiprināta, kad ir veikts dalības maksas maksājums.
Dalības maksa, veicot iepriekšējo reģistrāciju līdz 2023.gada 15.oktobrim (ieskaitot) ir 20,00 eiro.
Dalības maksa pēc 2023.gada 15.oktobra un sacensību dienā ir 30,00 eiro.
Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu uz sekojošiem rekvizītiem:
SIA “R.A. SERVISS”,
Reģistrācijas Nr. LV40003763432
Konts: LV87RIKO0002013039733, AS “Luminor Banka”,
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: „Par dalību sacensībās Virsotne”

SACENSĪBU SPONSORI UN ATBALSTĪTĀJI:
Veikals “Virsotne”
Iepirkšanās centrs “Sky&More”
Marmot
Osprey
HRT holds
Euro Holds

ENG

We invite you to the Latvian cup bouldering festival competition BOULDERFEST vol5!

There will be a total of 40 routes from 5a to 7b with the time to climb them – 2 hours.
If you haven’t tried a climbing competition before, then you know, this is the right one where you can try your hand at it! After the qualification round, the 6 strongest women and 6 men enter the finals.
This will be an interesting and full of surprises bouldering festival competition! You have to be there!

COMPETITION PROGRAM:
1. 9:30-11:30 – 1st set start time
2. 11:40-13:40 – 2nd set start time
3. 13:50-15:50 – start time of the 3rd set
4. 6:30-18:00 – announcement of finalists, isolation for finalists
5. 18:30-20:00 – final
6. 23:00 – award ceremony

REGISTRATION OF PARTICIPANTS:
You must register for the competition using the form:
https://forms.gle/UTZxsL5UJNCKtJ8HA

❗️ Athletes who were born in 2007 or older take part in the competition. With the coach’s permission, younger athletes may also participate out of competition.
Participation in the competition is confirmed when the payment of the participation fee has been made.
The participation fee for previous registration until October 15, 2023 (inclusive) is 20.00 euros.
The participation fee after October 15, 2023 and on the day of the competition is 30.00 euros.
The participation fee can be paid by transfer to the following details:
SIA “R.A. SERVISS”,
Registration number. LV40003763432
Account: LV87RIKO0002013039733, AS “Luminor Banka”,
SWIFT: RIKOLV2X
Purpose of payment: “For participation in the competition Virsotne”

COMPETITION SPONSORS AND SUPPORTERS:
Store “Virsotne”
Shopping center “Sky&More”
Marmot
Osprey
HRT hold
Euro Holds

Sacensību nolikums: