Aicinām uz Virsotnes boulderinga festivāla sacensībām BOULDERFEST vol4! Šīs sacensības būs kaut kas īpašs, jo tās notiks jau atjaunotā un plašākā zālē Sky&More iepirkšanās centrā!

Kopā būs 40 maršruti no 5a līdz 7b ar atvēlēto laiku to izkāpšanai 2 stundas.
Ja iepriekš neesi startējis kāpšanas sacensības, tad zini, šīs ir īstās, kur vari iemēģināt savus spēkus! Pēc atlases kārtas finālā iekļūst 6 stiprākās sievietes un 6 vīrieši.
Šīs būs interesantas un pārsteigumiem pilnas boulderinga festivāla sacensības! Tev tur ir jābūt!

SACENSĪBU PROGRAMMA:
1. plkst. 8:30-10:30 – 1.seta starta laiks
2. plkst. 10:40-12:40 – 2.seta starta laiks
3. plkst. 12:50-14:50 – 3.seta starta laiks
4. plkst. 15:30-18:00 – finālistu paziņošana, izolācija finālistiem
5. plkst. 18:30-20:00 – fināls
6. plkst. 20:00 – apbalvošana
7. plkst. 20:15 – 21:00 After party

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA:
Sacensībām jāreģistrējas veidlapā:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSciUWEUD6NL1W…/viewform

Dalība sacensībās tiek apstiprināta, kad ir veikts dalības maksas maksājums.
Dalības maksa, veicot iepriekšējo reģistrāciju līdz 2022.gada 25.septembrim (ieskaitot) ir 20,00 eiro.
Dalības maksa pēc 2022.gada 25.septembra un sacensību dienā ir 25,00 eiro.
Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu uz sekojošiem rekvizītiem:
SIA “R.A. SERVISS”,
Reģistrācijas Nr. LV40003763432
Konts: LV87RIKO0002013039733, AS “Luminor Banka”,
SWIFT: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: „Par dalību sacensībās Virsotne

SACENSĪBU SPONSORI UN ATBALSTĪTĀJI:
Veikals “Virsotne”
Iepirkšanās centrs “Sky&More”
Marmot
Osprey
Red Bull
Venden
V1 Brewery
Rudy’s kombucha
Borealist
Gibon
HRT holds
Euro Holds

ENG
We invite you to the Virsotnes bouldering festival competition BOULDERFEST vol4! This competition will be something special, because it will take place in a renovated and larger climbing gym in the Sky&More shopping center!

There will be a total of 40 routes from 5a to 7b with the time to climb them – 2 hours.
If you haven’t tried a climbing competition before, then you know, this is the right one where you can try your hand at it! After the qualification round, the 6 strongest women and 6 men enter the finals.
This will be an interesting and full of surprises bouldering festival competition! You have to be there!

PROGRAMME OF COMPETITION
1. 8:30-10:30 – 1st set starting time
2. 10:40-12:40 – 2nd set starting time
3. 12:50-14:50 – 3rd set starting time
4. 15:30-18:00 – finalists announcement, isolation for finalists
6. 18:00-20:00 – final
7. 20:00 – Awarding
8. 20:15 – 21:00 – After party.

REGISTRATION OF PARTICIPANTS
Participants must be registered on the form: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSciUWEUD6NL1W…/viewform

Participation in competitions is confirmed when payment of registration fee has been made.
Registration fee, with the prior registration until 25th of September, 2022 (include) is EUR 20,00.
Participation fee after 25th of September, 2022 and on the day of the race is EUR 25,00.
Registration fees can be paid by transfer to the following details:
SIA “R.A. SERVISS”,
Registration number: LV40003763432
Bank account: LV87RIKO0002013039733, AS “Luminor Banka”,
SWIFT: RIKOLV2X
Purpose of payment: „For the participation in the competition Virsotne”

SPONSORS AND SUPPORTERS OF COMPETITION:
Shop “Virsotne”
Shopping Center “Sky & More”
Marmot
Osprey
Red Bull
Venden
V1 Brewery
Rudy’s kombucha
Borealist
Gibon
HRT holds
Euro Holds

SACENSĪBU NOLIKUMS: