Mums ir liels prieks Jūs aicināt uz Virsotnes kāpšanas zāles otrajām organizētajām sacensībām – Virsotne BOULDER FEST vol 2!
Nāc un izkāpelējies pie mums 14.septembrī. Kopā būs 40 maršruti no 5a līdz 7b ar atvēlēto laiku to izkāpšanai 2 stundas un 20 minūtes. Kā arī mums ir prieks paziņot, ka sacensību maršrutu galvenais licējs un skrūvētājs būs spēcīgais un pieredzējušais Jurijs Krasānovs.
Ja iepriekš neesi startējis kāpšanas sacensības, tad zini, šīs ir īstās, kur vari iemēģināt savus spēkus! Pēc atlases kārtas finālā iekļūst no sportistu grupas 6 stiprākās sievietes un 6 vīrieši un no amatieru grupas 4 stiprākās sievietes un 4 vīrieši.
Šīs būs interesantas pārsteigumiem pilnas boulderinga festivāla sacensības! Tev tur ir jābūt!

Sacensību nolikums.

Sacensību mērķi un uzdevumi:
 1. Popularizēt sporta klinšu kāpšanu;
 2. Aktīva, sportiska un veselīga dzīvesveida veicināšana.
Laiks, vieta un organizatori:
 1. Sacensības notiek 2019.gada 14.septembrī;
 2. Sacensību vieta “VIRSOTNE GYM”, tirdzniecības centrā “Sky & More”, Duntes ielā 19a, Rīgā. Saite ar karti un sacensību atrašanās vietu: KARTE;
 3. Sacensības organizē “VIRSOTNE GYM” un veikals “VIRSOTNE”.
Dalībnieki, sacensību programma:
 1. Dalība sacensībās pieejama visiem interesentiem. Sacensības norisināsies 4 ieskaites grupās – A (sportistu) sieviešu un vīriešu grupa; F (amatieru) sieviešu un vīriešu grupa.
 2. Sacensību programma:
  1. plkst. 8:40-11:00 – 1.seta starta laiks
  2. plkst. 11:10-13:30 – 2.seta starta laiks
  3. plkst. 13:40-16:00 – 3.seta starta laiks
  4. plkst. 16:30-18:00 – finālistu paziņošana, izolācija finālistiem
  5. plkst. 18:00-20:00 – fināls A un F grupas dalībniekiem
  6. plkst. 20:00 – apbalvošana
  7. plkst. 20:15 – 22:00 after party
  8. plkst. 12:00-18:00 iespēja ik vienam piedalīties konkursos
Dalībnieku reģistrācija, dalības maksa:
 1. Sacensībām jāreģistrējas veidlapā: REĢISTRĀCIJA;
  (Dalība sacensībās tiek apstiprināta, kad ir veikts dalības maksas maksājums).
 2. Dalības maksa, veicot iepriekšējo reģistrāciju līdz 2019.gada 11.septembrim (ieskaitot) ir 17,00 eiro. Dalības maksa pēc 2019.gada 11. septembra un sacensību dienā ir 25.00 eiro. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu uz sekojošiem rekvizītiem:
  SIA “R.A. SERVISS”
  LV40003763432
  LV87RIKO0002013039733
  AS “Luminor Banka”
  SWIFT: RIKOLV2X

  maksājuma mērķis: „Par dalību sacensībās Virsotne
Uzvarētāju noteikšana – sacensību formāts:
 1. Atlase notiek pēc festivāla principa. Katra seta ilgums 2h un 20min. Dotajā sacensību laikā jāizkāpj pēc iespējas vairāk maršrutu. Doto maršrutu skaits – 40. Rezultātu nosaka pēc izkāpto maršrutu skaita ar pirmo vai vairāku mēģinājumu summu.
 2. Finālā iekļūst:
  A grupas 6 stiprākās sievietes un 6 stiprākie vīrieši.
  F grupas 4 stiprākās sievietes un 4 stiprākie vīrieši.
Apbalvošana:
 1. A grupā un F grupā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus ar diplomiem un piemiņas balvām. Kopējais balvu fonds tiks precizēts.
Papildus informācija:
 1. Skatītājiem un līdzjutējiem ieeja pasākumā bez maksas.
 2. Interesējošos jautājumus par sacensībām un tās gaitu var uzdot zvanot Intai Ivanovai pa tālruni +371 25964734 vai rakstot uz e-pastu: zale@virsotne.lv.

REGULATION OF COMPETITION

The aim and tasks of the competition:
 1. Popularization of sport climbing;
 2. Promoting of active and healthy lifestyle.
Time, place and organizers:
 1. The competition is held on 14th of September.
 2. The competition will take place in “VIRSOTNE GYM”, in shopping center “Sky & More”, in Duntes street 19a, in Riga.
  Link with map and location of competition: MAP;
 3. Competition is organized of “VIRSOTNE GYM” and store “VIRSOTNE”.
Participants, programme of competition:
 1. Participation in the competition is available for all interesters. Competitions are held in 4 groups – A (group of sportists) women’s and men’s group; F (amateur) women’s and men’s group.
 2. Programme of competition:
  Qualification will be held on festival type. There will be 3 sets. Duration of each set 2 hours and 20 minutes.
  1. 8:40-11:00 – 1st set starting time
  2. 11:10-13:30 – 2nd set starting time
  3. 13:40-16:00 – 3rd set starting time
  4. 16:30-18:00 – finalists announcement, isolation for finalists
  5. 18:00-20:00 – final of A and F group participants
  6. 20:00 – awards
  7. 20:15 – 22:00 after party
  8. 12:00-18:00 opportunity for everyone to take part in contests
Registration of participants, registration fees:
 1. Competitions must be registered on the form: FORM;
  (Participation in competitions is confirmed when payment of registration fee has been made.)
 2. Registration fee, with the prior registration until 11th of September, 2019 (include) is EUR 17,00. Participation fee after 11th of September, 2019 and on the day of the race is EUR 25,00. Registration fees can be paid by transfer to the following details:
  SIA “R.A. SERVISS”
  LV40003763432
  LV87RIKO0002013039733
  AS “Luminor Banka”
  SWIFT: RIKOLV2X

  Purpose of payment: „For the participation in the competition Virsotne
Definition of winners – format of competition:
 1. The qualification is based on the festival principle. There will be 3 sets. Duration of each set 2 hours and 20 minutes. In given time of competition get as many routes as possible. Number of given routes – 40. The results are determined by the numbers of finished routes with the flash or redpoint.
  The results are determined by the number of routes that have been finished with flash or sum of redpoint.
 2. In final gets:
  6 strongest women and 6 strongest men of A group.
  4 strongest women and 4 strongest men of F group.
Awards:
 1. Awards to the first three winners of group A and F with diplomas and commemorative prizes. The total value of prize money will be detailed later.
More information:
 1. Viewers and supporters enter the event for free.
 2. Questions about the race and its progress can be asked by calling Inta Ivanova by phone +371 25964734 or by e-mail: zale@virsotne.lv.

atbalstītāji