Laiks skrien vēja spārniem – kāpšanas zālei “Virsotne” tūlīt jau 4 gadi!

Svētki ir domāti, lai tos svinētu, tāpēc aicinām ik vienu tos svinēt kopā!

KAD?

8. decembris

Cikos?

18:00 līdz 22:00

KUR?

Kāpšanas zāle Virsotne

Dzimšanas dienas PROGRAMMA:

DJ no Ritma Institūts

Īpašie dzimšanas dienas maršruti un apgaismojums

Atraktīvi uzdevumi

Izlozes un balvas

Svētku kliņģeris un daudz kas cits

Ieejas maksa:

Kāpšanas zāles apmeklējuma maksa vai ar abonementiem.